Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Vragen en antwoorden zorg- en meldplicht Continuïteit

Hier vindt u de antwoorden op vragen die ons gesteld zijn over de zorg- en meldplicht continuïteit. Hebt u een vraag die hier niet beantwoord wordt, dan kunt u die per e-mail aan ons stellen.

De vragen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Bij het afdrukken van de vragen worden de antwoorden automatisch meegenomen, u hoeft de vragen daarvoor niet open te klikken.

Wat wordt verstaan onder 'aanbieders'?

Met 'aanbieders' wordt bedoeld alle aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten, zoals geregistreerd bij de ACM. Let wel: voor wat betreft de noodzakelijke maatregelen (voor telefonie) geldt een beperktere doelgroep.

Wat is 'openbaar'?

Met 'openbaar' wordt bedoeld elke dienst die als zodanig bij de ACM staat geregistreerd. Openbaar wil zeggen dat er geen restrictie zit op het kunnen aanmelden/afnemen van dienst. Het gaat er om dat de diensten zelf openbaar zijn. Registratie bij de ACM laten vervallen, volstaat niet.

Welke diensten vallen onder de meld- en zorgplicht?

Onder de meld- en zorgplicht vallen op dit moment:

Vaste telefonie
Mobiele telefonie
(Short) Message Services
Internettoegang
Email
Doorgifte omroepsignalen (distributie)

Wat is 'continuïteit en beschikbaarheid'?

Met 'continuïteit en beschikbaarheid' wordt bedoeld de mate waarin abonnees/gebruikers daadwerkelijk ononderbroken gebruik kunnen maken van de door hen gewenste volledige capaciteit van het netwerk/de dienst wanneer zij dat wensen.

Wat is 'continuïteit'?

Met 'continuïteit' wordt bedoeld de mate waarin abonnees/gebruikers daadwerkelijk ononderbroken gebruik kunnen maken van het netwerk/de dienst wanneer zij dat wensen.

Wat is 'beschikbaarheid'?

Met 'beschikbaarheid' wordt bedoeld de mate waarin abonnees/gebruikers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de door hen gewenste volledige capaciteit van het netwerk/de dienst wanneer zij dat wensen.

Wat is 'veiligheid en integriteit'?

Met 'veiligheid en integriteit' wordt bedoeld de mate waarin het netwerk/de dienst in staat is weerstand te bieden aan opzettelijk menselijk handelen , niet-opzettelijk menselijk handelen en natuurlijke invloeden, die mogelijk leiden tot verminderde beschikbaarheid & continuïteit.

Wat is 'veiligheid'?

Met 'veiligheid' wordt bedoeld de mate waarin het netwerk/de dienst in staat is weerstand te bieden aan opzettelijk menselijk handelen, dat mogelijk leidt tot een verminderde continuïteit en beschikbaarheid

Wat is 'integriteit'?

Met 'integriteit' wordt bedoeld de mate waarin het netwerk/de dienst in staat is weerstand te bieden aan natuurlijke invloeden en niet-opzettelijk menselijk handelen die mogelijk leiden tot verminderde continuïteit & beschikbaarheid.

Ik heb een openbare dienst of openbaar netwerk maar sta niet (meer) bij de ACM geregistreerd. Hoef ik nu niet aan de verplichtingen te voldoen?

Niet geregistreerd staan betekent niet automatisch dat u buiten de verplichtingen valt. Bepalend is het karakter van uw dienstverlening. Is dat voor een niet afgebakende groep gebruikers dan is uw dienstverlening openbaar en valt u onder de verplichtingen.