´╗┐ Loket meldplicht Telecomwet
Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Loket Meldplicht Telecomwet

Dit loket is ingericht voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en/of -netwerken.

Bij dit loket kunt u als aanbieder melding doen van verstoringen in de continuïteit van uw netwerk.

Voor het melden heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig.

Telefonisch melden
U kunt (24 uur per dag) telefonisch een melding doen. Dat kan via het speciale meldnummer 0900 70 70 701 (0,029 cent per minuut).

Meldplicht Inbreuken bescherming persoonsgegevens van ACM naar Autoriteit Persoonsgegevens
Met ingang van 1 januari 2016 moet u inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens niet meer melden bij ACM, maar bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ga naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.