Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet