Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Zorg- en meldplicht Continuïteit

De meldplicht en de zorgplicht schrijven maatregelen voor die de betrouwbaarheid van elektronische communicatienetwerken en -diensten moeten vergroten. Hier leest u waarom de maatregelen zijn ingevoerd, voor wie ze gelden en wat dit voor u betekent.

Elektronische communicatie is voor burgers en bedrijven steeds belangrijker geworden in het dagelijks leven. We zijn in hoge mate afhankelijk van elektronische communicatiediensten. Incidenten op dit terrein kunnen economisch en maatschappelijk veel schade aanrichten. Om het vertrouwen van bedrijfsleven en maatschappij in elektronische communicatie te stimuleren heeft de Europese Commissie twee nieuwe verplichtingen opgesteld:
- de zorgplicht
- de meldplicht

Dit betekent dat u als aanbieder van openbare netwerken en diensten moet zorgen dat uw diensten beschikbaar zijn en blijven. Dit is in uw eigen belang, maar ook in het belang van uw klanten. Om de continuïteit te waarborgen, zult u een aantal maatregelen moeten treffen. Mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen een incident voordoen binnen uw organisatie waardoor uw netwerk en/of diensten onderbroken worden, dan bent u voortaan verplicht dit te melden bij het loket Meldplicht Telecomwet. Ook bent u verplicht om bij dit loket incidenten te melden waarbij persoonsgegevens van abonnees of gebruikers in handen van anderen terechtkomen.

Verplichting geldt alleen voor openbare aanbieders
Deze nieuwe verplichtingen gelden alleen voor openbare aanbieders. Biedt u uw diensten alleen binnen een besloten groep aan, dan gelden deze verplichtingen niet voor u.