Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Loket Meldplicht Telecomwet

Als telecomaanbieder beschermt u de continuïteit en de beschikbaarheid van uw netwerk(en) en dienst(en). Hiervoor neemt u voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de zorgplicht continuïteit.

Treedt er toch een storing op, dan geldt de meldplicht continuïteit.

Storingen meldde u voorheen via deze website. Vanaf 1 november 2019 kunt u daarvoor terecht op de website van Agentschap Telecom.